مرور محصولات و خدمات

هاست مخصوص ربات تلگرام میدلاین

پلن 1 گیگ هاست ربات و میدلاین
28,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 1,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
3 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 1 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 30 درصد
میزان رم 1 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 2 گیگ هاست ربات و میدلاین
48,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 2,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
4 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 2 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 40 درصد
میزان رم 1 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 3 گیگ هاست ربات و میدلاین
68,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 3,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
6 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 3 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 50 درصد
میزان رم 2 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 5 گیگ هاست ربات و میدلاین
88,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 5,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
10 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 5 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 60 درصد
میزان رم 3 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 10 گیگ هاست ربات و میدلاین
148,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 10,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
15 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 10 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 70درصد
میزان رم 4 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 20 گیگ هاست ربات و میدلاین
248,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 20,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
20 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 15 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 90 درصد
میزان رم 5 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 40 گیگ هاست ربات و میدلاین
348,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 40,000 مگابایت
ترافیک نامحدود
45 مگابایت I/O
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابس نامحدود
تعداد ادان دامین 20 عدد
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 200 درصد
میزان رم 8 گیگابایت
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات api و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
تعداد پروسس همزمان بالا
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **


support agent
How can i help you?