مرور محصولات و خدمات

هاست مخصوص ربات api تلگرام

پلن 500 مگابایتی هاست ربات api
15,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 500 مگابایت
1 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 512 مگابایت
ادان دامین 0 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 20 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 1 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
25,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 1 گیگابایت
3 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 1 گیگ
ادان دامین 0 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 30 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 2 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
32,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 2 گیگابایت
5 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 1 گیگ
ادان دامین 0 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 40 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 3 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
39,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 3 گیگابایت
8 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 2 گیگ
ادان دامین 1 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 50 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 5 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
55,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 5 گیگابایت
10 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 3 گیگ
ادان دامین 2 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 70 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 10 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
79,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 10 گیگابایت
15 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 4 گیگ
ادان دامین 3 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 100 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 20 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
148,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 20 گیگابایت
20 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 5 گیگ
ادان دامین 4 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 150 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **

پلن 40 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
199,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

حجم 40 گیگابایت
30 مگابایت I/O
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
گواهی SSL رایگان
میزان رم 8 گیگ
ادان دامین 5 عدد
تعداد دیتابس نامحدود
سهم پردازنده 200 درصد
کنترل پنل محبوب cpanel
هارد های پرسرعت NVMe
پارک دامین و سابدامین نامحدود
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
** امکان اجرای سورس کد ربات api دارد و میدلاین ندارد **
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
دسترسی ترمینال با ارسال درخواست از طریق تیکت امکان پذیر است
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **


support agent
How can i help you?